top of page

Grup Refesa, per una gestió responsable dels residus perillosos


Instalaciones Grup Refesa

En un món cada vegada més conscient de la necessitat de preservar el medi ambient, la gestió responsable dels residus perillosos emergeix com un pilar fonamental per a la sostenibilitat global.


Amb una creixent preocupació per les conseqüències dels residus perillosos a nivell mundial, destaquem l'essencial paper que juga Grup REFESA al Principat d'Andorra, posant al nostre abast àmplies instal·lacions adequades i preparades, maquinària especialitzada, coneixements experts amb professionals altament formats i qualificats, protocols de seguretat rigorosos i una garantia inigualable, proporcionant una solució integral per a les diferents necessitats de gestió de residus perillosos. S’asseguren que cada pas del procés compleixi amb els estàndards més alts de seguretat i sostenibilitat.

En primer lloc, un residu perillós es defineix com qualsevol material que, per les seves característiques intrínseques, pot causar danys a la salut humana o al medi ambient si no es gestiona adequadament.

Aquests materials poden contenir substàncies tòxiques, inflamables, corrosives o altres propietats que els facin perillosos. Per això és important confiar la seva gestió a empreses que comptin amb personal qualificat i maquinària adequada per a la seva correcta gestió.A Grup REFESA, gestionen una àmplia gamma de residus perillosos, proporcionant solucions especialitzades per a la seva gestió segura i sostenible en funció de cadascun. Alguns dels residus perillosos més rellevants que tracten són els residus d'amiant. El fibrociment amb amiant és un material que s'utilitzava a la construcció, i el trobem present en elements com plaques d'uralita, jardineres, xemeneies, etc.


Per a poder fer aquest servei estan inscrits al RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant) i disposen de l'autorització per fer transport, emmagatzematge i l’exportació de residus que contenen fibres d’amiant. Compten amb el material i l’equip humà qualificat i amb les formacions oficials obligatòries per assegurar una gestió segura i legal d'aquests residus complexos, i donar les màximes garanties de seguretat tant al client com als treballadors.També gestionen altres residus perillosos com: piles i bateries de plom, filtres d'oli contaminats, oli de motor, líquid de frens, dissolvents, pneumàtics fora d'ús, residus  de pintura, terres i envasos contaminats. Disposen de procediments especialitzats per a la recollida i el reciclatge segur d'aquests materials contaminants. Asseguren una gestió meticulosa, segura i sostenible d'aquests residus.Actualment i amb la voluntat de continuar evolucionant i millorant dins de la gestió de residus Grup REFESA ha estat la primera empresa autoritzada per a fer el tractament a Andorra dels residus d'equips elèctrics que conten Gas SF6 amb una capacitat nominal de tractament de 80 unitats/any.

 

Cal esmentar que  L'hexafluorur de sofre (SF6) és un gas inodor, incolor, ininflamable i no tòxic que s'utilitza àmpliament en la indústria elèctrica per a prevenir curtcircuits i accidents i per garantir les funcions de tall i aïllament elèctric en alta tensió.

El principal problema mediambiental del Gas SF6 és que un cop alliberat és un agent intensificador de l'efecte hivernacle, tenint un potencial d'escalfament global i un temps de vida a l'atmosfera molt elevat, per això és molt important fer-ne una gestió adient.


Amb Grup REFESA, no només s'obté un servei, sinó una garantia de compromís amb la gestió responsable dels residus perillosos.

Amb l'àmplia experiència, personal qualificat i solucions adaptades, són l'opció ideal. Confiar-hi les vostres necessitats de "Transport, Gestió i Tractament de Residus Perillosos" és contribuir a un futur més sostenible.
Logo de Grup RefesaTel: +376 844 133
Icono azul de Instagram

Icono azul de Facebook


Comments


bottom of page