top of page

Solucions tecnològiques per a una construcció més rentable econòmicamentLes ciutats del futur ja hi són aquí. El desenvolupament de la tecnologia i les solucions IoT per a la construcció i el manteniment d'infraestructures són dos dels factors que estan permetent a les empreses monitorar la recollida i l'enviament d'informació relativa a les seves obres i infraestructures per a optimitzar la seva presa de decisions, estalviar temps i diners i, per descomptat, disposar d'una plataforma en línia amb totes les dades disponibles en temps real.


Witeklab és una d'aquestes empreses capdavanteres en el mercat tecnològic. Concretament, desenvolupa solucions, inspirades en l'Internet de les Coses (IoT), la indústria 4.0 i les ciutats intel·ligents, que simplifiquen els processos industrials, de treball i de serveis en els camps de les telecomunicacions, l'electrònica i els sistemes informàtics integrats. Per això, compta amb un laboratori propi en el qual patenten sensòrica intel·ligent de llarga durada i ultra baix consum, sistemes de comunicació sense fils per a la transmissió de dades en temps real, solucions per a la transmissió d'energia sense fils i sistemes de captació, processament i tractament de dades.


Actualment, Witeklab ofereix un total de cinc solucions:


Corrochip: Consisteix en un sistema capaç de controlar i avaluar la corrosió en el formigó armat. La instal·lació d'aquests sensors permet la consulta de paràmetres clau a distància, en temps real i de forma molt precisa, facilitant la presa de decisions per a garantir la integritat de les estructures i allargar la seva vida útil. Aquesta tecnologia és aplicable a qualsevol mena d'estructura de formigó armat.


Trenchip: És una solució integral per a la gestió d'actius subterranis, que permet marcar punts clau utilitzant sensors de llarga durada i localitzar-los posteriorment en la superfície sense necessitat d'excavar. D'aquesta manera, tota la informació i documentació relativa als actius estarà actualitzada i sempre disponible en una sola eina i el control i el manteniment de rases i canalitzacions subterrànies és més fàcil, més segur, més ràpid i molt més econòmic.


Witeklab ofereix solucions per a optimitzar la presa de decisions en totes les fases del procés de construcció, permetent estalviar en temps i diners.

Community: Permet gestionar la informació sobre els béns i serveis de les comunitats de propietaris, així com localitzar instal·lacions ocultes mitjançant la incorporació de sensors en punts clau, facilitant les mesures d'inspecció i manteniment. També inclou Web App amb sistema de gestió documental per a mantenir tota la documentació actualitzada. D'altra banda, Community també és una potent eina per a promotors i administradors de finques, ja que facilita la gestió de la informació i la comunicació en les promocions immobiliàries, generant un estalvi de temps i costos en el procés de construcció. Monsec: Aquesta eina realitza el seguiment de manera remota de l'enduriment del formigó i ofereix informació precisa, en temps real, sobre la resistència i la maduresa del formigó, agilitant la presa de decisions sobre les intervencions en els encofrats i estalviant temps i recursos. Per a això, el sistema utilitza sensors sense fils de nova generació, processa les dades en el núvol i ofereix els paràmetres necessaris per a la presa de decisions. RockChip: És una eina autònoma de telemetria integrada en els sistemes de protecció dels talussos per al monitoratge d'ancoratges i moviments de terres. Informa de manera automàtica sobre la integritat, l'estat de l'element i l'evolució de les tensions a les quals està sotmès. Les dades obtingudes es mostren en temps real mitjançant una plataforma web. D'altra banda, Witeklab també ofereix serveis de consultoria per al desenvolupament de solucions IoT enfocades a la captació, la transmissió i el processament de dades. En aquest sentit, el seu laboratori de sensòrica avançada té la capacitat de desenvolupar projectes en un nombre creixent d'àmbits, tant privats com públics, gràcies a l'estreta col·laboració que tenen amb altres equips de recerca de disciplines diverses. De la mateixa manera, el seu equip tècnic està capacitat per a analitzar els requisits del sector de la construcció i oferir suport en l'adopció de les tècniques i materials més indicats per a solucionar aquests problemes.
https://www.witeklab.com


bottom of page