La vaca bruna domina les valls andorranesLa ramaderia és un dels eixos principals de l'activitat alimentaria del Principat. De fet, la bandera andorrana mostra a dues vaques com a símbol representatiu del país i és l'única del món que integra dos exemplars d'aquest animal. La més comuna és la vaca bruna, que s'adapta a les nostres muntanyes i als sistemes tradicionals de cria del bestiar boví. Són animals amb una marcada rusticitat que es poden desplaçar fàcilment per les pastures d'alta muntanya d'Andorra i que presenten avantatges importants a l'hora del maneig ramader rutinari (caràcter dòcil, facilitat de part natural, bon aprofitament de la pastura, etc).

#andorra #vaca #bruna #raça #bandera #ramaderia #animal #fauna #activtat #pais