top of page

Andorra produeix un 19% de l'electricitat que consumeix


Sabies que durant tot el 2017 Andorra va consumir 579,9 GWh d'electricitat? (un 0,9% menys que el 2016). I que del total en va produir un 19%? (la resta s'importa de França i Espanya).

El país produeix la seva electricitat a través de diferents fonts d'energia: la hidràulica, la fotovoltaica, la cogeneració i a través del Centre de Tractament de Residus. La que dona més energia és la hidràulica, que l'han passat va generar 86,7 GWh, un 79% del total d'electricitat produïda.

Davant d'aquestes xifres, cal tenir present que Andorra és molt sensible als canvis de temperatura i de meteorologia que hi pugui haver. Ja que si, per exemple, un any neva poc, el país ha de produir neu artificial i això fa augmentar el consum, i si ve una onada de molt fred, les llars també han d'apujar les seves calefaccions i, en conseqüència, consumeixen més.

#andorra #electricitat #consumeix #nit #llum #energia #producció #cogeneració #cases

bottom of page