top of page

La biodiversitat en els rius d'Andorra


riu en el Bosc d'andorra

Els ecosistemes d'Andorra concentren una riquesa natural que impacta no només per la seva bellesa visual, sinó també per una enorme biodiversitat de fauna i flora, donant lloc a més de 180 tipologies d'hàbitats en tot el Principat.

El territori posseeix una mitjana de 2000 m d'altitud que varia enormement amb zones que van des de les més baixes a 838 metres fins a les més altes amb 2942 metres.

Sinuoses cadenes de muntanyes donen lloc a miralls d'aigua cristal·lina que alberguen exemplars com el tritó pirinenc (Calotriton asper) a l'Estany de Juclà, vastes prades o boscos plens de vida floral amb varietats com el lliri blau (Iris latifolia) al Parc Natural Sorteny, a la parròquia d'Ordino, o extensos rius que recorren el territori andorrà, la truita autòctona (Salm trutta fario) essent dels exemplars més coneguts, i formen part d'un entorn en constant interacció i harmonia.Però la diversitat natural d'un ecosistema no només es limita a l'entorn, ja que funciona com un engranatge i cada peça juga un paper essencial en l'equilibri col·lectiu.

L'aigua que flueix pels seus rius prové de fonts pures com les pluges o les nevades hivernals que a través del desglaç constitueixen un proveïment natural a llacs i aiguamolls, formant així veritables corredors biològics internacionals.

 

Gràcies a aquest cicle vital es genera una immensa quantitat de nutrients que és aprofitada per tots els entorns que envolten al torrent en el seu recorregut, com, per exemple, la vegetació de ribera.

Aquesta última compleix una funció significativa en la salut dels rius ja que permet una important connectivitat ecològica entre les espècies, actuant com a filtre natural que ajuda a purificar l'aigua, proporcionant hàbitat a molts animals i actuant com un corredor per a la migració.                                                                                                

A més, proporcionen ombra i refugi a diverses varietats d'animals com les llúdries (Lutrinae), als amfibis com el tòtil (Alytes obstetricians), la granota vermella (Granota temporària) o el gripau comú (Buf buf), la salamandra (Salamandra salamandra), i a ocells com el Milà Negre (Milvus migrans) que té com a hàbitat freqüent els cursos d'aigua, llacs i estanys.


 

Un tram curt de riu de terres baixes pot contenir 10 hàbitats diferents com a estanys, ràpids, lliscaments (aigües més profundes i de flux lent), recessos, llits de vegetació aquàtica, arrels d'arbres submergides, sediments exposats, riberes de rius, vegetació riberenca i planes al·luvials.

 

Malgrat aquest entorn molt preuat, és important considerar factors que alteren negativament als ecosistemes i desequilibren la balança cap a un punt que pot ser moltes vegades crític, arribant fins i tot a posar en risc l'existència mateixa d'algunes espècies. Incidències com el canvi climàtic, els creixements urbans en zones vulnerables o a proximitat, l'activitat agrícola excessiva, o la indústria turística no controlada, ocasionen trastorns a l'ambient amb una repercussió immediata i directa en els éssers vius que els habiten. Un altre aspecte que pot incidir de manera negativa a la fauna i flora local és la introducció d'espècies invasores o exòtiques, les quals en alguns casos acaben predominant i minvant als exemplars de la zona.


 

Un exemple d'això és el Barb roig (Phoxinus phoxinus), una varietat de peix introduïda en estanys del país com a esquer que, gràcies a la seva gran proliferació ha provocat la important disminució de vida local com el tritó pirinenc o l'Isòet aquàtic (Isoetes Lacustris), una planta adaptada a les aigües d'alta muntanya.

 
Si bé les conseqüències negatives són difícils de revertir, no resulta impossible restablir l'harmonia natural en els hàbitats perjudicats mitjançant solucions que regulin i minimitzin l'activitat humana. En el cas concret d'Andorra i dels seus rius, existeixen diferents normatives que promouen la protecció del medi ambient aquàtic mitjançant restriccions de pesca fixades cada any per butlletins oficials, així com la producció controlada de truites en la piscifactoria situada a Les Salines, a la parròquia d'Ordino, amb l'objectiu de reforçar la població en els diferents cursos d'aigua. Altres mesures dutes a terme pel Govern d'Andorra són la legislació específica de llicències per a obres que està centrada en la planificació d'espais i sòl per a un creixement urbanístic sostenible, a més d'una aposta cada vegada més forta en el turisme sostenible i l'educació mediambiental.

 


Logo de Guiand®

Comments


bottom of page